INFORMACE O FIRMĚ
   
  Ing. Petr Bílek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a vodohospodářské stavby  
  • soudní znalec z oboru ekonomika-ceny a odhady nemovitostí
  • oceňování majetku pro věci movité, nemovité, oceňování podniku
  • vyhotovení "prohlášení vlastníka" pro bytové domy za účelem převodu bytů do osobního vlastnictví