INFORMACE O FIRMĚ
   
  Ing. Petr Bílek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a vodohospodářské stavby  
 • soudní znalec z oboru ekonomika-ceny a odhady nemovitostí
 • oceňování majetku pro věci movité, nemovité, oceňování podniku
 • vyhotovení "prohlášení vlastníka" pro bytové domy za účelem převodu bytů do osobního vlastnictví
Projektování vodohospodářských staveb:  
 • kanalizační stoky
 • přípojky kanalizace
 • čistírny odpadních vod pro obce
 • domovní čistírny odpadních vod pro rodinné domy a provozovny včetně zasakování a včetně zajištění hydrogeologického posudku
 • domovní studny včetně zajištění hydrogeologického posudku
 • vodovodní řady
 • přípojky vody

 

 
Projektování pozemních staveb:  
 • inženýrská činnost a stavební poradenství
 • projektování rodinných domů a provozoven
 • autorský dozor
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zajištění stavebního povolení
 • zajištění geodetického zaměření staveniště