INFORMACE O SPOLEČNOSTI
   
  Společnost BílekProjekt s.r.o. byla založena v roce 2006 a zabývá se převážně projektováním vodohospodářských staveb a činnostmi úzce souvisejícími.  
Projektování vodohospodářských staveb:  
 • kanalizační stoky
 • přípojky kanalizace
 • čistírny odpadních vod pro obce
 • domovní čistírny odpadních vod pro rodinné domy a provozovny včetně zasakování a včetně zajištění hydrogeologického posudku
 
 • domovní studny včetně zajištění hydrogeologického posudku
 • vodovodní řady
 • přípojky vody
 
 • projektování pozemních staveb
 
 • inženýrská činnost a stavební poradenství
 • autorský dozor
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zajištění stavebního povolení
 • zajištění geodetického zaměření staveniště